CegadasveteL.org

Miért érdemes céget vásárolni?

Bár egy cég alapítása tiszta sor, előfordulhatnak olyan esetek, amikor érdemesebb egy működő céget vásárolni, mint egy újat alapítani.

Ilyen eset lehet, hogyha pályázati pénzt szeretnénk szerezni az ötletünk megvalósításához. Ebben az esetben gyakran elvárás, hogy legyen a cégnek legalább egy lezárt üzleti éve.

Az is előfordulhat, hogy az adott cég megvásárlásával piacot, vagy egy kész felépített üzlet know-how-t vásárolunk meg.

Egy cég megvásárlás előtt azonban érdemes körültekintően eljárnunk. Szükséges a döntés előtt felértékelni a kiszemelt céget. Lehetőleg független szakértők bevonásával.

Mikor és miért szoktak céget eladni?

Vizsgáljuk meg az érem másik oldalát is. Nevezetesem, hogy milyen indokok állhatnak egy cég eladási szándék mögött.

Egy családi vállalkozás esetében előbb-utóbb előkerül a generáció váltás és ez nem minden esetben megoldott. De előfordulhat az is, hogy a cég vezető egyszerűen belefárad a cég vezetéssel járó feladatokba, rosszabb esetben nem megy már olyan jól és egyszerűbb kiszállni, mint tevékenységet váltani. Még rosszabb esetben megbetegszik vagy meghal (Ebben az esetben sajnos nem választhatjuk meg az optimális eladási időpontot).

A legpozitívabb verzió, amikor a cég felfutott a csúcsra és ilyenkor kellően jó pénzt lehet kérni érte.

Mikor és miért szoktak céget felértékelni?

 • Startup cégek esetében, ha befektetőt keresnek

 • Cég részleges, vagy teljes eladása esetén

 • Csőd eljárás / végelszámolás esetén

 • Egyéb tényezők: tőzsdére lépés, a munkavállalói részvényesi program indítása.

Milyen módszerei vannak egy cég felértékelésének?

 • Vagyonérték meghatározása:

  • A könyv szerinti érték meghatározása alapján vagy

  • A vállalat likvidációs értékelése / saját tőke alapú értékelés alapján

 • Szorzószámos cégértékelés

 • Diszkontált pénzforgalmi elemzés

 • Osztalék- illetve piaci alapú értékelés

Vagyonérték meghatározása

Adott időpontban meglevő cég vagyon (eszközök, források) értéke. Ez a módszer nem számol azzal, hogy a cég milyen üzleti tevékenységet bonyolít, milyen bevételei vannak. Leggyakrabban hitelintézeteknek megfelelő módszer, hiszen ha esetlegesen fizetésképtelenné válik a cég, akkor tudni fogják, hogy a vállalatnak milyen értékű vagyona áll rendelkezésre.

A vagyonérték megállapítására két módszer létezik:

1 A könyv szerinti érték meghatározása

Ebben az esetben a cég tárgyi vagyonának a bekerülési értékéből kivonják az amortizációs értéket. Annak ellenére, hogy ez egy elég tárgyilagos számítás az eszközök értéke mégis eltérhet a valós piaci értéktől. Éppen ezért szokták úgy is számolni, hogy az értékesítés időpontjában megszabott piaci értékkel számolnak nem a könyv szerinti értéket veszik alapul.

2 A vállalat likvidációs értékelése

Ebben az esetben a cég vagyontárgyait általában a piaci ár minimumával tételenként számolják ki. Ez kifejezetten felszámolás esetén szokásos eljárás.

Szorzószámos cégértékelés

A szorzószámos értékszámításkor olyan iparáganként eltérő általánosan elfogadott pénzügyi mutatószámokkal számolnak, mint az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény), a könyv szerinti érték, az árbevétel vagy az adózott eredmény. Ez a fentiekkel ellentétben nem tárgyi érték, illetve nem csupán egy pillanatnyi cégérték, hanem a cég jelenlegi ereje és a várható jövőbeni teljesítő képessége.

Diszkontált pénzforgalmi elemzés (DPF)

Ez a módszer a legszélesebb körben elfogadott megoldás a cégérték meghatározására. A lényege, hogy egy adott időszakban várható bevételt vesz alapul. Minden jövőbeni pénzáram tőkeköltség alapon kerül értékelésre, hogy előálljon annak jelenértéke.

Osztalék- illetve piaci alapú értékelés

Ez a modell a cég részvényeseinek jövőbeni osztalékával számol, mint jelenleg elérhető érték. Ez a módszer, csak egy évi profittal számol. És feltételezi az egyenletes növekedést. Nem veszi figyelembe az esetlegesen visszaforgatott profitot.


Ha sikerült megállapítani a cég értékét, illetve az eladó és a vevő között konszenzus jött létre a feltételekről, akkor nyélbe is üthetjük az üzletet.

Cég adásvétel menete

Mi is a cégadásvétel menete? Lássuk pontokba szedve:

A szándék átgondolása a lehetőségek és az időzítés előzetes felmérése.

Amennyiben elhatározás megszületett taggyűlési határozatba kell foglalni.

Cég érték felmérése, átvilágítása szakértők bevonásával. Szükség esetén tanácsadás kérése akár több forrásból is.

Tartalmi ajánlati dokumentáció elkészítése.

Akvizíciós tárgyalások.

Szerződéses feltételek pontos kidolgozása beleértve a garanciákat is.

Szerződés véglegesítése, aláírása.

Átadás-átvétel.

Előfordulhat -szerződés függvényében-, hogy az adásvétel után az eladó még tanácsadóként segít az új tulajdonosnak.